Ty te moesz mie wasn wizytwk...
tutaj powinno być logo...

GABINET PSYCHIATRYCZNY
Piła, ul.Kolbe 7c


Ewa Domańska-Klimek
specjalista psychiatra

rejestracja tel.0 604 500 663

Witam na stronie mojego gabinetu psychiatrycznego.

Nazywam się Ewa Domańska-Klimek i od kilkunastu lat prowadzę prywatny gabinet psychiatryczny w Pile.

Doświadczenie kliniczne i wiedzę zdobywałam odbywając staże kliniczne w Klinice Nerwic i Ośrodku Terapii Uzależnień IPiN w Warszawie, Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pracując z dorosłymi pacjentami w Oddziale Psychiatrycznym w Złotowie, Poradniach Zdrowia Psychicznego w Pile, Wyrzysku, konsultując chorych w DPS i prowadząc leczenie w prywatnym gabinecie. Odbyłam szkolenia w zakresie psychoterapii co pozwala mi rozeznać wskazania i potrzeby pacjentów co do form leczenia.

Prowadząc gabinet prywatny dbam o komfort osób, które zgłaszają się do mnie po poradę. Moim zadaniem jako lekarza psychiatry jest stworzenie z pacjentem takich warunków, w których możemy otwarcie rozmawiać, określić problem i wdrożyć leczenie. Leczenie psychiatryczne obejmuje diagnozę i farmakoterapię, lub pokierowanie do innych form pomocy. Prowadzone jest w szeroko rozumianych zaburzeniach psychicznych: depresji, nerwicy, psychozach, zaburzeniach zachowania i kontroli emocji, zaburzeniach pamięci, zachowania

Jestem przekonana, że moja wiedza i doświadczenie będą państwu pomocne.

Zapraszam do mojego gabinetu.
Wizyty umawiam po zgłoszeniu telefonicznym.


Prowadzę również psychoterapię psychonalityczną osób dorosłych.
NIE PROWADZĘ JEDNOCZEŚNIE PSYCHOTERAPII I FARMAKOTERAPII !!!
http://psychoterapia.pila.wizytowka.pl/.
Wizyta u psychoterapeuty to nie to samo co wizyta lekarska !


Pacjenci często oczekują podania diagnozy,przepisania zaleceń, recepty. Lekarz psychiatra po rozmowie z pacjentem i zebraniu wywiadu stawia diagnozę i może rozpocząć kurację- zalecić leki w związku z danymi objawami. Często wskazane są wizyty kontrolne w celu ustalenia działania i tolerancji danego leku, postępu w zmniejszaniu objawów.

Wizyta psychoterapeutyczna to początek procesu leczenia i początek relacji z drugą osobą (psychoterapeutą). Psychoterapeuta razem z pacjentem poszukuje odpowiedzi na nurtujące pacjenta pytania i problemy.
Psychoterapeuta nie daje konkretnych rad ani wskazówek. Dzięki psychoterapii człowiek jest w stanie samodzielnie wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu i rodzinnym.Terapia sprzyja rozwojowi dzięki uwalnianiu sił twórczych niezbędnych do przezwyciężania konfliktów wewnętrznych i życiowych trudności. W psychoterapii można odnaleźć różne nurty, szkoły podejścia, które opisują i określają wizje człowieka i jego właściwości psychicznych, zachowań.


Psychiatra – to osoba, która ukończyła studia medyczne jest lekarzem medycyny. Posiada uprawnienia do przeprowadzania diagnozy medycznej, badań lekarskich, przepisywania leków, prowadzenie wywiadu, orzecznictwa .

Psychoterapeuta - to specjalista, który po ukończeniu studiów magisterskich lub medycznych uczestniczy/uczestniczył w kilkuletnim szkoleniu /obejmującym wiedzę teoretyczną i praktyczną w pracy z pacjentem, własną psychoterapię, praktykę pod superwizją, staż kliniczny/.

 
 
 
 

ul.O.M.Kolbe 7c, 64-920 Piła; tel. komórkowy 0-604 500 663,
e-mail: , www: